تحقيق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: تحقيق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

چکیده : باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است

ادامه مطلب


مطالب تصادفی